Change language
Log ind
Pige til førstehjælpskursus

Kan du starte
et hjerte?

Når kurset er slut, ved du præcis, hvad du skal gøre, hvis en person pludselig falder om med hjertestop eller får noget alvorligt galt i halsen.

Førstehjælp ved hjertestop

Lær dig og dine kollegaer at redde liv


Er du parat til at handle, hvis en kollega pludselig falder om? Ofte er det kun få minutter, der gør en forskel, når en person falder om med hjertestop.

Idag genoplives kun ca 16 % (2018). Dette tal kan hæves til hele 74 %, hvis der er én, som træder til med en hjertestarter. Det er derfor afgørende, at I ved, hvad I skal gøre, når uheldet er ude. Det skaber tryghed og sammenhold på arbejdspladsen.

Få den nødvendige handlekraft ved at tage et kursus i genoplivning ved hjertestop.


På kurset lærer I:


 • De grundlæggende principper bag alt førstehjælp
 • Hvad I skal gøre, hvis der sker en ulykke
 • Hvordan I håndterer en person med et hjertestop
 • Hvad I skal gøre, hvis en person får noget alvorligt galt i halsen
 • Hvordan I lægger en person i stabilt sideleje
 • Hvad I gør, hvis I ikke kan skabe sikkerhed på ulykkestedet


 • Sådan fungerer det:


  Et kursus hos Life Saving World er bygget op omkring en enkel, men effektiv model.

  Først gennemgår I teori online, derefter gennemgår I praktisk træning sammen med en instruktør, hvorefter I modtager jeres bevis, derefter kan I vedligeholde jeres kompetencer via kort kvartalsvis online repetition hvor glemselskurven bliver brudt.

  På den måde sikre du, at du og dine kolleger har god tid til at forstå teorien og rig mulighed for at øve jer i praksis. Samtidig med at du som arbejdsgiver opnår fleksibilitet i forhold til, hvornår I modtager undervisning. Det resulterer i en optimering af jeres tid, som viser sig på bundlinjen.

  Læs mere om kursusformen
Hjertestarter og førstehjælpsundervisning online

Kursus Pakke

Op til 8 personer


Du får teoriadgange og praktisk træning til dine medarbejdere.

Teoriadgang følger bevisets gyldighed og gælder for 2 år.

Bestil jeres kursus

Det giver tryghed på arbejdspladsen


Kontakt